top of page
316278282_8635409296476933_3114399697485202981_n.jpg

OM OSS

Vi på Far & Son är stolta över att vara en ledande aktör inom återbruk och källsortering av brandsläckare. Genom att ta tillvara på befintliga brandsläckare och ge dem nytt liv, så sparar vi på planetens resurser och minskar mängden avfall som hamnar på deponin.

BRANDSÄKERT ÅTERBRUK

Vårt dedikerade team av experter arbetar noggrant med att inspektera och renovera använda brandsläckare, så att de uppfyller de senaste säkerhetsstandarderna och kan återanvändas på ett säkert och effektivt sätt. Vi tar också hänsyn till miljömässiga aspekter genom att använda miljövänliga metoder och material under renoveringsprocessen.

Genom att köpa brandsläckare från Far & Son bidrar du till att minska avfallet och bevara våra värdefulla miljöresurser. Samtidigt kan du vara trygg i vetskapen om att dina renoverade brandsläckare kommer att fungera optimalt och vara redo för att skydda ditt företag eller hem i händelse av en nödsituation.

Tillsammans kan vi göra skillnad för vår planet. Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig med dina brandsläckningsbehov på ett sätt som är både kostnadseffektivt och miljövänligt.

Far & Son - för en grönare framtid och en säkrare värld.

Vi är medvetna om att vi lever i en värld där resurserna är begränsade, och därför är vi fast beslutna att arbeta på ett sätt som minimerar vår påverkan på miljön. Ett av de sätt vi gör detta på är genom att återanvända gamla brandsläckare och utrustning i så stor utsträckning som möjligt. Genom att ge nytt liv åt dessa produkter förlänger vi deras användbarhet och minskar behovet av att tillverka nya.

EN ANVÄND BRANDSLÄCKARES TRE "ÖDEN"

DEPONI

När en brandsläckare hamnar på deponi innebär det att den slängs som avfall och begränsas till att ta upp utrymme på soptippen. Brandsläckare innehåller komponenter och material som kan vara skadliga för miljön, inklusive kemikalier, tryckbehållare och andra delar. Genom att skicka brandsläckaren till deponi slösas också resurserna som användes för att tillverka den.

ÅTERVINNING

Återvinning innebär att komponenter och material i brandsläckaren separeras och återanvänds för att tillverka nya produkter. Genom återvinning kan vissa värdefulla material återvinnas och användas igen, vilket minskar behovet av att utvinna och tillverka nya råvaror. Detta är ett bättre alternativ än att slänga brandsläckaren på deponi, men det innebär fortfarande en betydande energi- och resursåtgång för att bryta ned och återvinna komponenterna.

ÅTERBRUK

Återanvändning är det bästa alternativet för brandsläckare. Istället för att skickas till deponi eller genomgå återvinning kan en brandsläckare renoveras och göras redo för en ny användning. Genom att inspektera, testa, underhålla och eventuellt uppgradera brandsläckaren kan den återanvändas och fortsätta att utföra sitt brandsäkerhetsuppdrag på ett säkert sätt.

Vi jobbar med att återanvända brandsläckare för att göra så lite påverkan på miljön som bara möjligt. Självklart garanterar vi samma kvalitet och säkerhet som för en nyproducerad brandsläckare. Skillnaden är att våra produkter gör en avsevärt mindre påverkan på miljön.

Varför är återbruk det bästa alternativet?

  1. Minimerar resursförbrukningen: Genom att återanvända brandsläckare minskar vi behovet av att tillverka nya. Det sparar råmaterial, energi och vatten som annars skulle ha gått åt för att producera en ny brandsläckare.

  2. Minskar avfallsmängden: Genom att undvika att slänga brandsläckare på deponi minskar vi mängden avfall som hamnar på soptippar. Det bidrar till att minska belastningen på avfallsdeponier och minskar risken för potentiella miljöskador.

  3. Bevarar kvalitet och säkerhet: Genom att renovera och återanvända brandsläckare kan man säkerställa att de fortsätter att uppfylla höga kvalitets- och säkerhetsstandarder. Noggranna tester och underhåll garanterar att brandsläckaren fungerar korrekt och är redo att användas vid behov.

  4. Ekonomiskt fördelaktigt: Återanvändning kan också vara kostnadseffektiv.

bottom of page